19. apr. 2010

Motmakt i Noreg

kronikk frå Adresseavisa

Universiteta utanfor Oslo er noen av dei sterkaste motmaktinstitusjonane i Noreg!

Regionavisene er også viktige symbolske motmaktinstitusjonar i det norske systemet.

Les også min kronikk om tematikken her. Kjøpt og betalt av sentrum? Universitet er viktige symbol- og maktinstitusjonar.