5. sep. 2010

Blank løgn på melkekartongar.
Her hevdar Tine at alle deira melkekuer har rett til åtte vekers ferie. Dette er løgn. Kun kyr på bås har krav på dette. Kyr i lausdrift har ikkje krav på utegang i Norge.