5. sep. 2010

Løgnaktig Tine-reklame er god og sann reklame, meiner Tine sjølv

Les saka på Nationen.no her. Blogger og veterinær AViken vs Tine, den melkefine.

Tek imot bilder og info om Tines reklamekampanjer, bla bilder av div melkekartongar. viken.anne att gmail.com eg skal faktasjekke materialet. Har fått ei rekke tips med klare faktafeil i.


Det overraskar meg ikkje at Tine sjølvsagt seier at reklamen er sann. Kva anna kan dei sei? Dei kan ikkje tilstå, eller gå ut med, kor feilaktig det er, kor smekk full av faktafeil reklamen er. Kanskje veit dei det ikkje sjølv ein gong. Avstanden frå Tines kontor til norske bønder er stor. Større enn kva godt er. Dei unnlet sjølvsagt å kommentere videoen dei har lagt på nettet. Denne videoen som minnar meir om eit folkeeventyr enn norsk landbruk i 2010. Eg spør meg om Tine veit dette, eller kanskje dei trur, der dei sit og tel pengar og brygger falske merkevarer, at det er slik norsk landbruk er? Eg blir ikkje forundra. Kunnskapsløysa verkar vere stor.

Eg venter spent på kor langt Tine er villig til å gå i løgn på vegne av norsk landbruk, og det er ganske mange tusen som har lese desse innlegga og sakene, så interessa er stor. Og eg lover, dette er ikkje enden på gravinga i Tines merkevarer;) Dei er veldig lette å ta, og det forundrar meg at dei lagar så lite skotsikre reklamer. Skulle nesten tru dei var gira på å bli avslørt;)

Vidare informasjon om at økokyr kan stå på bås, samt at ein anbefaler naturmedisin framfor skulemedisin til økologiske dyr, finn du her: i Debios veileder B.

Eg siterer:

Ved sykdom skal hensynet til dyrevern være avgjørende for valg av behandlingsmetode. Naturlige terapeutiske midler og metoder bør vektlegges. Følgende type produkter skal foretrekkes fremfor kjemiske og syntetiske midler140:
• Fytoterapeutiske produkter
• Homøopatiske produkter Maursyre, melkesyre, eddiksyre og oksalsyre, mentol, tymol, eukalyptol eller kamfer ved angrep av Varroa destructor
Dersom slike produkter skulle vise seg å være uten effekt i det aktuelle tilfellet, kan det brukes antibiotika eller medisiner av syntetisk opprinnelse under veiledning fra veterinær. Det samme gjelder om det ikke er tilgang på slike produkter, eller personell med kompetanse til å bruke dem.

Økokyr kan stå på bås:

4.11
.2 Husdyrrom: spesielt for storfe 96
Det er unntak fra bestemmelsene om forbud mot binding av storfe i bygninger som var oppført før 24. august 2000. En forutsetning er at dyrene får individuelt stell, godt med strø og mulighet til regelmessig mosjon. Unntaket gjelder til 01.01.2011.
En forutsetning for unntak fra bestemmelsene om binding av storfe er at;
- dyre
ne kan luftes også utenom beitesesongen
- luft
ing i utgangspunktet praktiseres daglig, men minimum to ganger per uke for alle dyr
Fra 2011 vil det kunne bli et videre unntak fra krav til lausdrift for besetninger på små virksomheter. Hvem som kan benytte dette unntaket er ikke avklart.

.