9. sep. 2010

Bøndene bør kreve at Tine ikkje sprer om seg med ødeleggande faktafeil og vrangframstillingar

Denne saka kjem ikkje til å stanse her, eller med Forbrukerombudet. Om ein ikkje tek tak i markedsføringa og gjer den sannferdig og faktabasert, kjem slike saker til å ramme bøndene igjen og igjen.

Ein må, og det er viktig, tåle å møte tabloid debatt i dagens medievirkelighet med anna enn defansiv retorikk. Kanskje fordi ein frå historia er van med angrep etter angrep. Det har gjort ein defansiv heller enn offansiv. Vi kan sjølvsagt ønske oss ei an medievirkelighet, men det har vi ikkje, og då må vi nesten forholde oss til den som er der. Eg brukar tøffe tabloide verkemiddel, innhaldet i mine saker er ikkje feil av den grunn, men sakene blir tydelige. Det er bra. Ein slår gjennom mediemuren.

Det er ikkje eg som ødelegg for bøndene, det er Tine som har valgt å handtere fakta med ein harelabb. Dette må ein også rekne med at blir avdekt, difor stiller eg meg svært undrande til kampanjen. Bønder bør bli sinte på Tine som ødelegg på vegne av dei alle med sin harelabbaktige omgang med fakta, ikkje på meg som skriver om det. Det er sjølvsagt nokre som blir sinna på meg, det forstår eg jo. Dette slår jo harde sprekker i Tines merkevare, men Tine er skuld i det sjølv. Hadde dei ikkje servert faktafeil på faktafeil, hadde eg ikkje hatt noko å skrive om. Det tok meg fem minutt å knekke reklamen. Det var litt for enkelt. Det var altså for dårlig arbeid bak.

Om det blir meg eller andre som slår til neste gong, veit ein ikkje, men informasjon som kjem fram i slike debattar som denne her på nettet, der bonde etter bonde går i strupen på meg, ikkje på Tine som jo er ansvarlig for kamanjen, seier oss ein heil del. Meg kan de ikkje ta rotta på, men mine innlegg kan opplyse folk om Tines kampanje. Den er ikkje sannferdig.

Det de kunne gjere, for å kome ut av dette med skinnet i behald, er å sjølv forlange frå Tine at ein som markedsførar dykkar produkt, framstår sannferdig. Dette er noko de har krav på som leverandørar, og det er viktig at slike tema blir tatt opp til debatt. Om de ikkje tåler debatt om eigne kampanjer, er det klart at det er noko gale med kampanjen. Eit kvart produkt må tåle å bli gått i sømme. Om dei ikkje tåler dagslys, er det virkelig noko ein må diskutere.

.