9. sep. 2010

Veterinær i Tine, Liv Sølverød, vil heller ikkje besvare kvifor Tine lyg. Løgn er ein del av Tines strategi. Etterpå skal den tildekkast.

Tine lyg på tv, i aviser og på melkekartongar. Dette vil dei ikkje dementere. Dei held på sitt, og legg sjølv fram statestikk som dokumenterer at dei lyg. Det er spennande. Det er artig å jobbe med denne saka, og eg får stadig meir tåkete informasjon i hende frå Tine. Dei har invitert meg på møte, og dette skal eg virkelig vurdere. I mellomtida publiserer vi litt saker og ting på denne bloggen. Internett er sabla effektivt.

Sitata under er henta får kommentarfeltet på denne bloggposten.

Eg skriv i kommenterfeltet til Liv Sølverød:

Hei.

Ja det hadde vore interessant å møtes, men eg vil gjerne ha dokumentasjon på dette Galtung har sagt om at det mest vanlige synet er at norske kyr går ilag med kalv.

Kunne du skaffe meg dette, eventuelt kan de innrømme at dette er feil? Eg jobbar med større prosjekter og treng denne kunnskapen der. Eventuelt må eg skrive at de framset faktafeil som de i etterkant tviheld på.

Galtung vil ikkje svare på det. her er linken til saka hos ABC:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/100907/tine-lyver

Sitat frå saka:

- Veterinær Anne Viken skriver i et blogginnlegg at reklamen er misvisende fordi melkekyr og kalver går i samme innhengning?

- Det er nok forskjellig fra gård til gård. Men helt urealistisk er det ikke. Reklamen er et utsnitt av virkeligheten. Det er mange versjoner av den, og denne er den mest sannferdige, seier Galtung.

Han har i ei rekke mail skrive at Tines veterinærar stiller seg bak dette sitatet, eg reknar med du er ein av dei. Han har sendt meg ei rekke merkelige epostar med ubegrunna påstander, og oppgir støtte blant dykk. Eg har litt trøbbel med å ta det på alvor, og eg antar også at de, om eg skal inn på møte, kjem til å servere meg like hardcore propaganda som vi som veterinærstudentar vart servert av Prior og andre. Det var kvalmt. Eg forstår ikkje problemet med å snakke sant. Kva har de å skjule? Just asking. Vi er mange som lurer, og ei heil rekke veterinærer som rister på hodet. Vi veit jo at det er usant.

Sølverød svarar under, merk at ho unngår formuleringa "mest sannferdige" og kjem med ei rekke generelle formuleringar. Sølverød er veterinær. Sølverød jobbar for Tine:


Hei Anne.

Filmen er ment å vise vanlige forhold for norske kyr en sommerdag - at de er ute.
Filmen viser også at melkekyr og kalver går på samme beite. For noen gårder er driftsopplegget at storfe av ulike aldersgrupper beiter sammen. (ja, nokon kyr har til og med juletre i fjøsen, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Opplegg for beitedrift varierer fra gård til gård utfra tilgjengelige beitearealer. Mange gårder har egne beiter for kalver og ungdyr. (jada, jada, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Denne variasjonen er kjent for alle som jobber med norsk storfehold. Det finnes ingen tall som beskriver detaljert forekomst av de ulike driftsopplegg. Som du er klar over er det stor variasjon i driftoppleggene i norske storfebesetninger. (jajajaja kutt ut dette tompreiket, spør om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Det er derfor vanskelig i en kort filmsekvens å fremstille alle varianter på en fullverdig måte, noe vi håper du forstår. (ja sjølvsagt, det er jo ein reklamefilm, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Du hevder at reklamen er misvisende fordi melkekyr og kalver går i samme innhengning?
Det er mulig at vi kan ha snakket forbi hverandre i denne diskusjonen om vi ikke presiserer at det forskjell på kalv og spekalv. (ja det veit eg jo, kalvane i reklamen er ikkje spekalv, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Det TINE har omtalt som naturlig, er kalvenes omgang med andre dyr på beite. Bildet er derimot noe annet om vi snakker om spekalv som ikke vises på filmen. Vi har aldri hevdet at det er vanlig driftsopplegg at spekalver går ute med norske melkekyr. Dette er derimot vanlig driftsopplegg i storfekjøttproduksjon. (ja, det veit eg, men Tine driv ikkje med kjøt? eller har de begynt med det no i det siste? eg spør om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!! kan du svare på det snart, eller?)

I Norge blir spekalvene som oftest skilt fra kua en stund etter fødsel og vokser opp i egen spekalvavdeling, men her er det også ulike driftsopplegg fra gård til gård. Enkelte steder har spekalvene tilgang til uteareal, men vanligvis oppstalles de inne til melkeforingsperioden er avsluttet. (ja, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!!)

Liv Sølverød

(ja, men eg spør jo om det mest sannferdige er at ku går med kalv slik Galtung seier!!! OG eg fekk ikkje svar.

Tine vil verken dementere påstanden, eller framlegge dokumentasjon. Tines faktafeil fremmer bondehat, men dette driter Tine loddrett i. Tine har dokumentert sjølv at dei er uetterrettelige.


.