13. sep. 2010

Kronikk i dagens BT om den store Tine-bløffen

På mjølkekartongar, ironisk nok under ein illustrasjon kalla «Kuforsamlingen på Eidsvoll», hevdar Tine at alle dei 242. 000 kyrne som mjølkar for Tine har rett til minst åtte veker sommarferie kvart år.

Dette høyrest flott ut. Det er berre eitt problem: Påstanden om at alle Tines kyr har rett til åtte vekers sommarferie, er ikkje sann, og det er svært lett å tilbakevise. Eventuelt er det ein faktafeil som skuldast grov kunnskapsmangel hos den som har utforma reklamen.

Les den her.

.