10. sep. 2010

Tine har tapt

Dei maktar ikkje legge fram dokumentasjon, og på kronikkplass i dagens Nationen gjentek dei seg sjølv frå eiga nettside. Dei har ikkje meir å kome med. Tines argumetrekke er slutt. Eg har sendt fleire henvendelsar om dokumentasjon, men ingen kjem. Dei maktar ikkje tilbakevise ein einaste av mine påstandar, naturlig nok, og greier heller ikkje tilføre nye argument.

Fallitterklæringa er ganske tydelig.

.