16. apr. 2011

Det nye norske klimaårhundret

Artikkel av meg i Morgenbladets julenummer 2006. Den er ganske interessant om lokale klimaendringar i Norge.

Klimaflyktningar frå søreuropeiske ørknar? Ekstremver langs kysten? Klimaendringane er over oss. Konsekvensane i Norge vil bli dramatiske. Det er på tide å forberede seg.
 
.