9. apr. 2011

Støtter AUFs ønske om totalforbod mot pels

AUF vil ha forbod mot pels, medan Ap er i tvil. Det går an å håpe at Ap går inn for eit forbod, eventuelt eit kutt i tilskota til pelsdyrnæringa i Norge.

AUF går i spissen for å få landsmøtet i Ap til å vedta avvikling av pelsdyrnæringa, og er viss på å vinne fram. Les saka hos Nationen.

Les min kronikk i Aftenposten mot pels sett opp mot Lov om dyrevelferd.


I kommentarfeltet ytrar ein lesar bekymring for kva det neste kan bli: forbod mot selfangst og kvalfangst? Ja, det får vi da inderlig håpe. Og så er det tid for å rydde opp i kylling- og kalkunnæringane, dagens desidert verste norske landbruksnæring. Langt verre enn pels, men pels er eit produkt vi ikkje har behov for, medan det nok vil vere verre å venne folk av med kylling.

Les min kommentar i helgas Klassekampen side tre om nøkkelholsbløffen og Kiwis arbeid for å framstå som Norges fremste forsvarar av dårleg dyrevelferd i sine kylling- og kalkunkampanjer. Momskuttkampanjen er ein kampanje som utelatande marknadsfører kjøt frå dyr som lever under dårlege forhold, og kjøt frå dyr som et hundre prosent kraftfor: kylling, kalkun og gris, og som ergo er kreftframkallande og helseskadeleg for deg som konsument. Kjøt frå dyr som kun et kraftfor, er skadeleg for helsa di. Men dette er det ingen som fortel oss om. Kvifor? Fordi det er landbrukspolitiske målsetningar om å auke produksjon av kvitt kjøt i Norge .

Nøkkelholets nettside.

Men kva hjelper det kva ein seier? I fjor kjørte Tine ein reklamekampanje der dei påstod at alle norske kyr har åtte vekers sommarferie. Dette er blank løgn: 21 prosent, eller 15 082 kyr, av kyr i lausdrift står i følge tal frå Tine, inne heile året. Likevel har Tine i sine melkereklamer på fjernsyn og papirmedier, sjølv om dei sjølv kjenner til talmaterialet og veit at det er bløff, siste året hevda at alle norske kyr har krav på åtte vekers sommarferie. Dette er uriktig. Ifølge statestikken slepp 754 norske gardar med i snitt tjue kyr aldri ut dyra. Ikkje før i 2013 blir det krav om åtte vekers utegang for kyr som lever i lausdriftsfjøs.

Dei som markedsfører maten vår har inga interesse av å fortelle oss sanninga om maten vi et. Ei heller Kiwi og nøkkelholsmerket. Dette er noko eg har blitt meir og meir klar over ettersom ein ser meir og meir i kulissene.

Vi får i mellomtida, medan samvirka lyg oss opp i trynet om velferd for kyllingar og beitetid for kyr, håpe at det blir eit nei til pels. .