9. jun. 2011

Kva med å gjere sidemål til valgfag? Skal sidemål bort for bokmålselevar, må det bort også for dei som skriv nynorsk som hovedmål.

Om ein skal argumentere for og fjerne sidemålsstilen for bokmålselevar, må ein også fjerne sidemålsstilen for nynorskelevar.

Skulebyråden i Oslo vil gjere den skriftlege delen av sidemål valgfritt. Les saken.

Sitat: "Men nynorskforkjemperne i Noregs Mållag karakteriserer utspillet som ren populisme.

- Skolebyråden vet at dette er i strid med lærerplanen. Det står det at elevene skal lære å lese og skrive nynorsk. Da kan det ikke være valgfrihet i et enkelt fylke. Dette vet Høyre og Torger Ødegaard godt. Dette er derfor politisk propaganda i forkant av et valg, sier leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård."
Det kan vere lurt og tenke over dette: treng elevar läre både nynorsk og bokmål i grunn? Vi har ei rekke andre fag som er like viktige som språk, og når det uansett viser seg at tjue prosent av elevar har så dårlege skriveferdigheter i norsk at dei har tröbbel med og kome seg vidare i arbeidslivet etter ti år, TI ÅR, i skulen, så kan ein jo spörre seg om all norskundervisninga er hensiktsmessig: kva er det ein gjer gale? Er lärarane for dårlege?

Anten bör undervisningen betrast, så folk faktisk lärer seg å skrive, ellers bör ein kanskje berre tenke som så at når folk uansett ikkje greier läre seg og skrive, tjue prosent er eit högt tal: er det ikkje tid for og revurdere opplegget? At Mållaget kaller forslaget for populisme er dårleg retorikk. Dei må greie svare på denne typen utfordringar, ikkje stikke dei under ein stol.

Men problema ligg nok djupare enn på sidemålsnivå. Det ligg nok i systemet, i kvaliteten på undervisning og lärarar, og i kva fag vi eigentleg har behov for i skulen. Kva med å gjere sidemål til valgfag?