26. sep. 2012

Det heng mykje kunst rundt i fylket på stader som ikkje er museum

KUNSTsf2012 Tour har på si reise i Sogn og Fjordane oppdaga ei rekke kunstverk som heng på heilt andre stader enn eit museum. Blant anna på Sunnfjord Hotell, Førdehuset og i rådhuset i Førde.

Sjå meir kunst i bloggposten til KUNSTsf2012 Tour, og les om kvar du kan finne den.


Torsheim-biletet over er frå Førdehuset, og biletet under er frå Sunnfjord Hotell.