26. sep. 2012

Brenning av høner og andre fakta for barn - artikkel

Bør fjørfenæringa få innpass i barneskulen med sitt eige undervisningsmateriale? Og kven kan kvalitetssikre bøker om landbruk mynta på barn når forskarar i veterinærmedisin ikkje klarer det? 

Eg har skrive om tre bøker om mat og landbruk for barn i siste utgave av tidsskriftet PROSA.

Les heile artikkelen her.

Desse bøkene er omtalt: