24. jul. 2008

Tromsø dag 1

På mi reise mot nord har eg no kome til Tromsø. Her har eg aldri vore før. Noko av det første eg gjekk på, var desse dyra på gata. Dei står litt rundt omkring her i sentrum. Eg, som den maktsugne jævelen eg er, gjekk strake vegen frå flybussen til Rådhuset for å prate litt med lokalpolitikarar. Det meste av årsaka til at eg gjekk hit, er at eg er journalist og snakkar med lokale om nordområdene, men eg hadde aldri lagt ut på ei slik reise som dette om det ikkje var for genuin interesse i samfunn, politikk, medier og nordområder spesifikt. Dette kan eg skrive langt og mykje om.
Når vi sit i sør og ser mot nord, er det lett å trekke eigne konklusjonar basert på stortingsmeldingar om nordområda, regjeringas nordområdestrategi og den halleluja-prega regjeringsbestilte Econ-rapporten "Ringer i vannet": Econ spår i sin analyse at Norge blir snudd på hodet. Fra fraflytting, arbeidsløshet og statlig tiltakeri blir Nord-Norge omskapt til et pressområde med tilflytting og et dynamisk og sterkt internasjonalt orientert næringsliv. I ECONs scenario er Nord-Norge i 2025 i det økonomiske føresetet. Les meir her. PDF her.
Og sidan det er sabla enkelt å sitte i Oslo og skrive om nordområdene når ein knapt har vore der, tenkte eg at eg kan like godt reise opp sjølv og høyre med lokale folk og næringsliv kva dei tenker. Det er interessant og spanande, og eg lærer mykje, sjølv på kort tid. Korleis ser nordområdestrategien ut frå nord? Frå Bodø? Frå Kåfjord?
Likar området her i nord å bli omtala som ein "petroleumsprovins", slik stortingsmeldingar gjer? Som "Europas nye energiprovins"? Svara er interessante.
Bak desse to dyra på biletet over ser du ambassaden for kommunen Kåfjord. Den står på torget i Tromsø i sommar. Ifjor auka folketalet i Kåfjord med nesten 30 personar, ein av svært få med folketalsoppgang i regionen. Og kva gjer Kåfjord? Dei handlar, dei tenker offansivt, dei tenker utradisjonelt, dei gjer andre ting enn andre kommunar rundt omkring. Når folketalet stuper, må du gå nye vegar der dei gamle viste seg å ikkje fungere. Nokon som har noko å lære?