20. aug. 2009

Hjorthen vil erstatte Aurdal med Drusilla.

.. så vi slepp flauheter i Dagbladets spalter.

Well, vi er inni hampen mange som er enige med deg, Hjorthen.

Er det mulig å være enig med alle parter i en debatt?


Og kamikaze ytrer kloke ord om flauhetene: "Det Anne Viken kritiserer er retorikken, som hun opplever som snever og aggressiv, og dette er et inntrykk jeg deler. Martine Aurdals svar til Anne Viken er et utmerket eksempel på dette."