19. jan. 2010

Liv-Signe Navarsete misforstår i Firda idag

Svar til Navarsete:

Les deg i Firda. Interessant. Tenkte berre eg ville påpeike ein ting. Du skulle ha lese det eg sa på det møtet i Førde. Her seier eg nemlig at mi merkevare er nettopp nynorsk, distrikt og slike verdiar, og at dette er det eg driver med. Du seier at det virker som eg tar avstand frå nettopp dette, og det er nett det eg ikkje gjer. EG brukar det aktivt som nettopp mine verdiar. Det er svært synd at du som statsråd seier dette i Firda, for det ødelegger mykje for debatten all den tid slike påstander om at eg tek avstand, undergrev heile debatten og fyrer opp under skepsis osv.

blant anna skriv eg dette: Nynorskskrivande kvinner er den nye rocken, skriv Dagens Næringsliv. Den nye rocken betyr at vi er den nye motkulturen frå bygde-Norge, stemmer som set bygde-Norge på kartet og som skapar merksemd rundt nynorsk og distrikt. Vi skriv om distrikt på nynorsk, er stolte av det og brukar det som merkevare.

Kallar du dette å ta avstand? Då har vi svært ulik definisjon av ordet avstand.