19. jan. 2010

"Mykje av kritikken som er komen mot deg som person vitnar om at kritikarane har dårleg språkleg/litterær kunnskap, lite sjølvironi og navleskuande.."

Kommentar frå bloggen: eg siterer heile kommentaren her:

Eg må sei at eg er litt sjokkert over enkelte menneske sin manglande evne til å tolke språklege metaforar. Noko må ha gått gale i skulen ein plass.

No skal det vel seiast at kronikken tidvis er sett på spissen så det held, og tilsynelatande har du fornærma eit heilt samfunn. Det morosame/ironien i det heile er jo at dei med sin umiddelbare aggresjon og nedslakting av innlegget hevar seg rett opp i bunadsligaen/eliteserien/
mafiaen.

Nok ein gong måtte eg le då eg las det håplause innlegget du nemnar over. Etter mi meining er det utruleg at nokon som kallar seg akademikar kan lire av seg slikt tull. Evne til å skilje person og sak er ikkjeksisterande.

Mykje av kritikken som er komen mot deg som person vitnar om at kritikarane har dårleg språkleg/litterær kunnskap, lite sjølvironi og navleskuande hovmod. Lite flatterande eigenskapar om du spør meg.

Eg tykkjer det er flott at du set lys på denne debatten. Ein debatt som eg veit er i ferd med å bli tatt på alvor i lokalsamfunna. Dei er nøydde til å gjere noko for å hindre utarming av busetnaden og tru det eller ei; Tyskarar og andre turistar vert sjeldan buande meir enn 14 dagar, til kjølebagen har blit fylt opp med fisk. Rask profitt kan ein på sett og vis seie. Men her lyt ein til med meir langsiktigige tankar og strategi.

For at vi unge med høg utdanning skal kunne flytte attende og gjere fjordfylket til ein likare plass å bu er ein nøydd til å leggje til rette for nyetableringar og spennande arbeisplassar for ambisiøse fagpersonar.

Dette er ikkje gjort utan eit fellesløft, og difor må bunadseliten, eller bunadsmafiaen som eg likar å kalle den. Ein aldeles fantastisk metafor tykkjer eg!

Stå på Anne, utan slike debattinlegg trur eg debatten størknar.