12. jan. 2010

Å forstå seg på periferien

Eg prøver å forstå meg på periferien, atter ein gong. Og dermed gjer eg eit forsøk på å lese ein rapport frå NIBR. Den slår fast at ingen flyttar til arbeidsledighet. Godt poeng. Selvfølgeligheter må også skrivast ned i heavy rapporter.

Kvifor nevner eg det her? Fordi eg er motstander av slike krisetiltak for Sogn og Fjordane som har blitt lansert, med nedbetaling av studielånet til dei tilflyttande høgt utdanna stakkarane som har opphalde seg i sentrale strøk og no tenker seg ut i periferien med studielån og utdanning i bagasjen.

Her begynner ein i feil ende. Kort sagt fordi ein kan ikkje tilby nedbetaling av studielån FØR ein tilbyr folk jobb. Det finst for lite jobbar for høgt utdanna masterstudentar i Sogn og Fjordane.

I nok ein rapport kan vi lese:
"De tradisjonelle storbynæringene er sterkt underrepresentert i fylket. For eksempel har ulike forretningsmessige tjenester bare halvparten så høy andelen av de sysselsatt som landsgjennomsnittet."

Konklusjon: skap arbeidsplasser og la oss betale låna våre sjølv.

Vidare les eg:"Det kan umiddelbart se ut som om næringslivet ”moderniseres”, men samtidig skal en advare mot å etterstrebe en næringsstruktur lik alle andres. Ulike former for konkurransefortrinn er ofte tuftet på næringsmiljøer som er spesialiserte, benytter lokale ressurser og står fram som unike i sammenligning med andre. Det er også ”storbynæringer”, det vil si tjenestesektoren, som merker konjunktursvingninger sterkest, så disse er det ikke noe poeng å trakte etter i økonomiske nedgangstider."

Ok, forskarar. Det er vel å bra med lokalt tilpassa næringar, men vi må også tenke litt på kva folk vil jobbe med, vel å merke om vi vil ha folk ut av byen. Om lokalt tilpassa, betyr uinteressant, kva gjer ein då? Kikk på dette:

"Fylket har høy ungdomsutflytting, spesielt av personer med høy utdanning. Dette henger også sammen med at fylket ikke har noen middels stor by. Det er kun Førde som har positiv innflytting av unge i 20-årene."

Lokalt tilpassa er tydeligvis ikkje det unge folk vil ha. Og eg liker ikkje slik moralisering frå forskarhald: BEHALD DET UNIKE!! jaaada, men kva om det ikkje funker: "Av de som tar høyeste utdanning, flytter i det lange løp 85-90 prosent bort fra oppvekstkommunene sine. Av disse er det kun 12 prosent som når de er 40 år bor i en annen kommune i fylket."

Føkk det unike.

Dei gamle derimot, ser ut til å leve evig i Sogn og Fjordane: "Sogn og Fjordane er det fylket i landet som har høyest innslag av eldre. Det er kun fire kommuner som i 2008 ikke hadde overrepresentasjon av personer over 85 år, sammenlignet med innslaget i landsbefolkningen. Grunnen til Sogn og Fjordane inntar denne posisjonen er en kombinasjon av langvarig lav dødelighet og høy nettoutflytting av unge voksne. De eldre generasjonene blir da hele tiden relativt sett større enn de yngre."

Leve oldingar!

Eg har inga løysing på problemet, men eg gjer mystiske funn og synest distriktsforskarar kan vere ehh litt vage og ja, tidvis ligg selvfølgelighetene lag på lag. Eg les meg gjennom laga.

Kjem du?