17. feb. 2010

Kokkvold og Norsk Presseforbund stiller seg ikkje bak bloggplakaten

slik mange let til og tru, og slik Thomas Moen og co ønsker å gi inntrykk av. Eg ringte dei og spurte idag.

Bloggplakatens førsteutkast ligg her.

Norsk Presseforbund stiller seg ikkje bak bloggplakaten, slik mange let til å tru. Dette er viktig å klare opp i, all den tid mange har trudd at dei gjorde nett dette.

Red: Sjå feks denne bloggposten som uttrykker bekymring for at Presseforbundet skal stå bak.

Vidare: (dette er ikkje sitater frå NP, men mine eigne).

Plakaten er mynta på rosabloggarar/ kommersielle bloggarar, og er ikkje passande å tre nedover hodet på alle som ein generell bloggplakat.

Det må tydelig presiserast kva slags bloggarar plakaten gjeld for.

Det er betenkelig at Moen og co prøver å få det til å framstå som om dei har Norsk Presseforbund og Kokkvold i ryggen for å gi legitimitet til eit produkt dei fleste seriøse bloggarar tek avstand frå.

Var det ikkje bloggplakaten som oppfordra til "redelighet" og "folkeskikk"?

Moen og co kan jo starte med seg sjølv: ikkje lyg, ikkje spre usanningar eller lett tolkbare påstandar. Du har fått det til å framstå som om Kokkvold og co er bak din rygg, neppe uintendert. Ufint.

Moen påstår no at han ikkje tek Kokkvold og co til inntekt. Spørsmål: kvifor har han då namedroppa dei som støttespelarar?

Godt initiativ med bloggplakat seier mange. Eg kan potensielt stille meg bak at vi kan ha ein plakat, men då må det gjerast på redelig måte. Moen har kommersielle interesser, men desse vil han ikkje snakke om. Er han ein good guy som kun ønsker å mistenkeliggjere oss bloggarar?

Eg siterer Ab imo pectore:

Bloggplakaten oppfordrer til ærlighet, transparens og folkeskikk, samtidig som den advarer bloggleseren om å tro at blogger har disse kvalitetene. Bloggplakaten hevder bloggerens krav(!) og rett til å skrive hva som helst som er lovlig, men pålegger annonsøren et ansvar for at bloggeren følger norsk lov. Bloggplakaten hevder å gjelde på tvers av plattformer, men adresserer i hovedsak problemstillinger relevant for kommersielle blogger og blogger rettet mot et ungt publikum. (dessuten undervurderer den sitt unge publikum) " sitat slutt.

-
Vi anar heller ikkje kven Moens såkalte oppdragsgivarar er: dei som ønskte seg plakat. Er dei like fake som at Pressforbundet liksom stiller seg bak? Kva er løgn i Moens spel om online power? Ingen veit. Det er problemet. Vi aner ikkje kva han bedriver fordi han spelar i kulissene og ikkje opent. Han har ikkje tatt bloggarar med på råd. Han opererer for seg sjølv. Kanskje ikkje så rart.