onsdag, februar 17, 2010

Kokkvold og Norsk Presseforbund stiller seg ikkje bak bloggplakaten

slik mange let til og tru, og slik Thomas Moen og co ønsker å gi inntrykk av. Eg ringte dei og spurte idag.

Bloggplakatens førsteutkast ligg her.

Norsk Presseforbund stiller seg ikkje bak bloggplakaten, slik mange let til å tru. Dette er viktig å klare opp i, all den tid mange har trudd at dei gjorde nett dette.

Red: Sjå feks denne bloggposten som uttrykker bekymring for at Presseforbundet skal stå bak.

Vidare: (dette er ikkje sitater frå NP, men mine eigne).

Plakaten er mynta på rosabloggarar/ kommersielle bloggarar, og er ikkje passande å tre nedover hodet på alle som ein generell bloggplakat.

Det må tydelig presiserast kva slags bloggarar plakaten gjeld for.

Det er betenkelig at Moen og co prøver å få det til å framstå som om dei har Norsk Presseforbund og Kokkvold i ryggen for å gi legitimitet til eit produkt dei fleste seriøse bloggarar tek avstand frå.

Var det ikkje bloggplakaten som oppfordra til "redelighet" og "folkeskikk"?

Moen og co kan jo starte med seg sjølv: ikkje lyg, ikkje spre usanningar eller lett tolkbare påstandar. Du har fått det til å framstå som om Kokkvold og co er bak din rygg, neppe uintendert. Ufint.

Moen påstår no at han ikkje tek Kokkvold og co til inntekt. Spørsmål: kvifor har han då namedroppa dei som støttespelarar?

Godt initiativ med bloggplakat seier mange. Eg kan potensielt stille meg bak at vi kan ha ein plakat, men då må det gjerast på redelig måte. Moen har kommersielle interesser, men desse vil han ikkje snakke om. Er han ein good guy som kun ønsker å mistenkeliggjere oss bloggarar?

Eg siterer Ab imo pectore:

Bloggplakaten oppfordrer til ærlighet, transparens og folkeskikk, samtidig som den advarer bloggleseren om å tro at blogger har disse kvalitetene. Bloggplakaten hevder bloggerens krav(!) og rett til å skrive hva som helst som er lovlig, men pålegger annonsøren et ansvar for at bloggeren følger norsk lov. Bloggplakaten hevder å gjelde på tvers av plattformer, men adresserer i hovedsak problemstillinger relevant for kommersielle blogger og blogger rettet mot et ungt publikum. (dessuten undervurderer den sitt unge publikum) " sitat slutt.

-
Vi anar heller ikkje kven Moens såkalte oppdragsgivarar er: dei som ønskte seg plakat. Er dei like fake som at Pressforbundet liksom stiller seg bak? Kva er løgn i Moens spel om online power? Ingen veit. Det er problemet. Vi aner ikkje kva han bedriver fordi han spelar i kulissene og ikkje opent. Han har ikkje tatt bloggarar med på råd. Han opererer for seg sjølv. Kanskje ikkje så rart.

14 kommentarer:

Thomas sa...

Jeg har aldri påstått at jeg har kokkvold i ryggen,jeg har heller aldri prøvd å tre noe nedover noen hoder. Dette er råd og veiledning, se siste versjon på bloggen min - som er basert på innspill fra bloggere.

Tom Arild Haugen sa...

Fint. Da er vi to som har snakket med Kokkvold. Hans ord til meg på Twitter i går kveld:

RT @kokkvold: @TomArildHaugen Jeg verken kan eller vil gi en bloggplakat min eller NPs stempel.

Klar tale.

senikk sa...

Det har vi jo visst i 19-timer alt ;-) Sjekk denne kvitringen til Kokkvold hvor han svarer @Iskeew som spørr om Kokkvold går god for #bloggplakaten:

http://twitter.com/kokkvold/status/9199371445
"@Iskwew Jeg går ikke god for en bloggplakat. Det er ikke min oppgave. Men jeg mener den tar opp høyst relevante problemstillinger."

Men kjekt å se at noen faktisk tar en telefon for å sjekke :-) Nå har det blitt nevnt noen av disse PR-selskapene som er positive til en bloggplakat, lurer på hvilke bloggere det er som har etterspurt dette..

Kokkvold skriver videre nå idag:
http://twitter.com/kokkvold/status/9236082306
"Det er riktig at @thomasmoen og jeg hadde et godt møte, og at jeg er positiv til arbeidet med en plakat av og for bloggere (og ingen andre)."

Så hvordan Thomas Moen har fått det til å bli at de mener innholdet er bra er for meg en gåte. Ubevisst løgn, dårlig formulert?..

"Forbrukerombudet og Kokkvold som er generalsekretær i Norsk Presseforbund har lest igjennom og mener innholdet er bra."

Terje Pedersen
blogg: http://senikk.com
google wave: senikk at googlewave dot com
twitter: http://twitter.com/senikk
facebook: http://facebook.com/senikk

En som egentlig ikke skulle blande seg sa...

Hele greia er jo sklidd helt av rullebanen, dette ser ut for meg som en ny ”regel” de ikke tør å innføre på iPublish og Blogg.no som de håper å få sympati for hos andre før de innfører denne kjørereglen på sine plattformer.. De to som står som idêhavere pr i dag står vel ikke i lys av å kunne ta seg til rette. Ikke kan de gå gode for noen av påstandene sine, de kan ikke frigi kilder som støtter dette, og hvem som er ”vi” som så dette store behovet, hvem som har kontaktet dem med ønsker om en slik plakat osv. Og rollene deres er såpass tilrotet at de mister all sin respekt etter denne runden. Lag en plakat for nye bloggere, rosa eller grønn er helt uvesentlig, bare som en veiledning i bloggverden, for det kan trenges. Moen hadde samme dagen et innlegg på sin blogg hvor han ikke linket opp produkter som han hevder bør gjøres på sin plakat. Bør man ikke starte hos seg selv? Moen og han andre arbeider med to domener der de ikke har noen innflytelse selv,(og hvorfor er det to forskjellige eiere) de har Edda media som medeiere på den ene siden og underskuddsbedrifter på resten. Visst blir man såpass provosert av en slik dum ting som dette at man tenker at dette er snakk om kroner og ører fra ende til annen. Og deres troverdighet er ikke verdt papiret det er skrevet på. Veldig synd dette ikke ble startet på en profesjonell måte, for tanken kunne vært veldig god.

Anne sa...

Thomas: Når ein oppgir navnet til Kokkvold, er det klart dette tolkast som at dei med deg. Dette var vel også hensikten: å styrke legitimiteten i utkastet.

Når Thomas reagerer på at han blir tolka i denne retning, er det berre som forventa all den tid han har gått ut som han har gjort med Kokkvold og co sitt navn. SOm journalist skurra dette, difor tok eg ein telefon. Svaret var ikkje til å misforstå: dei har hatt eit hyggelig møte, men dei vil ikkje ha noko med dette å gjere, og såg raskt at plakten ikkje er mynta på anna enn "rosa bloggarar", som han sa. Denne plakaten er ikkje mynta på det segmentet denne bloggen eksempelvis tilhøyrer.


Punkta i bloggplakaten er viktige å diskutere, men det kom skeivt ut. Årsaken var vel at ein ikkje har sjekka ut kva bloggarar faktisk meiner. Det er ikkje alltid ein god ide å kun konfrontere sine likesinna, slik det ser ut til at er gjort i denne saken i første runde.

Det blir problematisk når det så tydelig er mynta på ein type bloggarar, men gir seg ut for å gjelde for alle. Det er det eg har reagert på, og trur fleire har tenkt det same. Det er også problematisk når ein ikkje veit kven som står bak eller har ønskt seg plakaten. Å samanlikne den med presseplakaten blir også ganske spesielt. Bloggsfæren er og må vere noko anna enn medier. Som journalist vil eg ha meg frabedt å vere journalist også som bloggar. Eg vil også ha meg frabedt å bli mistenkeliggjort å ha kommersielle interesser i ryggen, og å vere sponsa osv. Sjølv om dette er interessant å diskutere, må det framstillast på ein saklig måte, ikkje som ein advarsel mot alle bloggarar, slik førsteutkastet gjorde.

Det var meir ein advarselplakat mot fæle bloggarar, enn gode retningslinjer.

Retningslinjer kan vere ein god ide å kalle det, om ein skal gå vidare med dette. Dei bør utarbeidast på demokratisk vis og ikkje av eit kommersielt organ, på dets premisser.

Ja, fekk ikkje med meg twitringa igår!! Låg visst litt etter der, gitt. Men å ta den telefonen, det måtte eg gjer. Av og til må ein vite kva som faktisk er saka, og ikkje berre korleis saka blir framstilt..

Per Edgar Kokkvold sa...

For å være helt nøyaktig: Jeg sa ikke til Anne at plakaten ikke er myntet på andre enn rosa bloggere, men at den først og fremst synes å være beregnet på rosa bloggere.

Hilsen Per Edgar Kokkvold

Anne sa...

beklager den.

xen sa...

Du er journalist, etter hva jeg kan forstå fra din Twitter side og blog, men dette kommer dessverre ikke frem når man leser dine skriverier om bloggplakaten. Det hadde kanskje vært bedre å gjort litt research før du begynte å gjøre antagelser og tro at dette er en form for totalitært verktøy for å kvele de norske bloggerne?

Du er helt frivillig til å følge disse rådene, tipsene, retningslinjere eller hva du føler deg trygg nok til å bruke.

Jeg foreslår du tar en titt på denne som ble utformet og er konstant oppdatert av EFF for amerikanske bloggere: http://www.eff.org/issues/bloggers
Denne ble skapet for ca 5 år siden og ble mottatt med åpne armer, men for en eller annen merkelig årsak så er dette noe nordmenn ikke vil ha noe av.

Som jeg skrev i et annet innlegg på Thomas sin blogg; for meg ser det ikke ut som noe annet enn jante loven i full vigør.
Hjelpes. Det er bare råd. De har ingen hensikt å kontrollere din blogg.

senikk sa...

xen: Det er stor forskjell på at en slik organisasjon som Electronic Frontier Foundation (i Norge Elektronisk Forpost Norge) kommer med råd til folk flest enn at Thomas og Rafiq koker sammen noe fordi begge har kommersielle interesser for blogging og ikke minst er deres levebrød! Hadde dette vært lansert som råd for deres egne kunder under et mindre generelt navn hadde det ikke dette vært en stor sak, men de skal jo på død og liv prøve å påvirke alle som blogger i Norge.

Terje :-)

Anne sa...

xen: eg trur på ingen måte at dette er eit totalitært forsøk på å kvele norske bloggarar. Så stor makt tillegg eg ikkje Moen som mest av alt framstår som ein konsult for PR-bransjen, glætt og passelig interessant. Sikkert hyggelig, men neppe nokon bloggmaster.

Min research er basert på det som har vore i media og Moens blogg, og om dette som har blitt presentert av Moen og media har vore for dårlig til at ein kan nytte det som kilder, er det jo synd.

Senikk treff spikaren med sin post her. Om Moen ikkje prøvde å gjere seg til talsmann for oss alle og mekke plakat for oss alle, som han også, på nrk, har samanlikna med pressas ver varsom plakat, hadde det vore ei mindre sak.

Sitat fra NRK: kan sammenlignes med pressens 'Vær-varsom'-plakat, sier Moen.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6996210

Det viser tydelig at han ikkje forstår kva VV-plakaten er, nemlig utforma av pressas eigne demokratiske organ, og det er eit problem når Moen frastår som om han manglar heilt basal kunnskap.
Dermed forstår han heller ikkje deler av kritikken. Han mangler rett og slett bakteppe.

Moen forstår ikkje ein gong innvendingane mot bruken av plakat, og då seier det vel litt om hans manglande kvalifikasjon til ein slik jobb.

xen sa...

Likheten mellom EFF sin manual og bloggplakaten er at de er begge frivillige å følge, og at de faktisk er gode råd. Ingen tvinger deg til å følge dem.
Og som sagt, EFF sin ble skrevet for fem år siden. En ville tro norske bloggere hadde modnet litt mer de fem årene.

Norges svar på EFF er EFN. Så klart, de kunne gjort noe samme, men her tok Thomas initiativet å lage en slik manual.

Om vi utelukker EFN nå og ser på det slik.
Hvem er best egnet til å skrive en kokebok for bakere? En baker eller en slakter? Jeg vil være så vågal å bakeren.

Samme gjelder her. Thomas har erfaring med blogging, så hvorfor han ikke er egnet stiller jeg meg spørrende til.

En ting jeg har lært fra denne fadesen er at jeg er glad at jeg holdt meg til de engelsktalende bloggerne når jeg begynte å blogge. Det er et hav av artikler om hvordan bli en bedre bogger, men ingen går helt bananas og angriper skribentene av de artiklene for å prøve å styre bloggerne.

Som jeg har sagt tildigere. Dette er nok typiskt norsk. Skamme seg den som stikker hodet ut og "ingen skal jammen fortelle meg hva jeg skal gjøre, for jeg gjør som jeg vil".

Og om du virkelig ikke vil vite om bloggplakaten, bare ignorerer den. Du vet, som man sier til folk som klager over et dårlig program på TV, det er bare å bytte kanal. ;)

Christoph Schmitz sa...

Ser noen ("En som egentlig ikke skulle blande seg sa...") har skrevet "Moen og han andre arbeider med to domener der de ikke har noen innflytelse selv,(og hvorfor er det to forskjellige eiere) de har Edda media som medeiere på den ene siden og underskuddsbedrifter på resten."

Meg bekjent har ikke Edda Media eierinteresser i noen av aktørene som vært nevnt ved bloggplakaten.

Christoph Schmitz
Edda Media

senikk sa...

Christoph Schmitz: Jeg kunne ikke dy meg med å sjekke litt.

Aktørene bak bloggplakaten, Thomas er ansatt i Bootstrap Marketing AS og Rafiq er i det selskapet styreleder. Bootstrap Marketing AS het tidligere Nettmediehuset AS noe som også kommer frem på domenet bloggplakat.no Den største aksjonæren i Bootstrap Marketing er Edda Digital AS som igjen er et datterselskap av Edda Media.

Dette ifølge proff.no om det da ikke har vært noe salg nylig.

Terje :-)

senikk sa...

@Henningsund har nå bekreftet at eierskapet til Bootstrap Marketing (Nettmediehuset) er avviklet for lenge og ei heller Edda Digital AS eksisterer lengre.

Proff.no har tydeligvis samrøre mellom ny og gammel informasjon.