onsdag, februar 17, 2010

Kvifor ein ikkje kan kalle bloggplakaten for ein "plakat"

No skal eg forklare kvifor eg reagerer på at Bloggplakaten blir kalt for "plakat". (Første utkast til plakaten, oppdatert utkast). Det er på grunn av Ver varsom plakaten. Det er ein plakat som pressa forheld seg til. Det er ein plakat som journalistar kan, og køyrereglar som skal beskytte både journalistar og dei som blir omtalt av pressa. Brot kan medføre dom i PFU, Pressens faglige utvalg. Der finst altså sanksjonsmuligheter, og det kan det også gjere fordi reglane blir ansett å vere felles køyrereglar. Å bli dømt i PFU, er pinlig. Dei fleste journalistar kan og følger VV-plakaten. Den består av ei rekke etiske normer journalistar forheld seg til.

Ein aksepterer VV-plakaten og PFU fordi dei er demokraisk fundert i pressas eigne organ. Dette står i sterk motsetning til Bloggplakaten som er eit tomannsprosjekt som ikkje er valgt eller representerer bloggarar. Bak VV-plakaten står Norsk Presseforbund, som i sin tur er eit fellesorgan for Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Lokalradioforbund, Landslaget for Lokalaviser samt flere presseorganisasjoner og enkeltstående medievirksomheter. Stiftet 1910 som en landssammenslutning av pressefolk med journalistikk som hovedyrke (Kilde)

Det er difor ikkje så rart når mange reagerer på at ein kallar bloggplakaten for nettopp ein plakat, all den tid vi veit kva som står bak Ver Varsom-plakaten: nemlig pressas eigne organ med brei oppslutning, både faglig og demokratisk.

Å kalle ein bloggplakat for ein plakat, gir inntrykk av at også denne bloggplakaten innehar den same demogratiske grunnfestinga, noko den ikkje har. Det er difor uheldig å kalle den plakat, den kan heller kallast "enkle køyrereglar", eller "enkle retningslinjer".

Om Ver Varsom - plakaten står det også: "Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. "

Skal ein stille slike krav, må ein ha legitimitet. Dette manglar Bloggplakaten. Difor møter den også masse motstand.

13 kommentarer:

picxx sa...

Mye å være enig i her, og vil nok også tro det er en god del de som har utformet denne blogplakaten ikke har tenkt på før de lanserte ideen.

Anonym sa...

Godt sagt Anne!

Det kan se ut som om Thomas astroturfer på vegne av PR-byrå(er?) som ønsker retningslinjer for bloggere/annonsører.

La oss forsøke å gå dette nærmere i sømmene. Kanskje er det flere enn Colt Kommunikasjon i bakgrunnen.

Postet akkurat dette hos Thomas:

----------------------------------

Thomas, du forteller at du representerer selskapet Bootstrap Marketing.

For noen uker siden jobbet du imidlertid for Colt Kommunikasjon. Dette er et PR-byrå som ifølge deres egen hjemmeside:

tilbyr rådgivning i forhold til kommunikasjon og påvirkning gjennom sosiale medier. Vi planlegger og gjennomfører kampanjer på nett, skreddersydd for næringslivet.

Om det at du sluttet der, skriver de følgende:

Thomas Moen forlater Colt og begynner som Buzz Manager i det nyetablerte selskapet, Bootstrap Marketing.

I Colt har Thomas Moen jobbet tett med Bootstrap Marketing, datterselskap av blogg.no. Sammen har vi kommet frem til at Blogg-Norge trenger en lidenskapelig person som Thomas; en fargerik person som kan være med å sette retningslinjene for hvordan kommersielle aktører og bloggere kan samarbeide. Det er nødvendig med et solid rammeverk, slik at vi ikke opplever samme tilstander som vi nå ser i Sverige.


De skriver også at du fortsatt er knyttet til selskapet:

Thomas vil fortsatt være tilknyttet som frilanser i Colt og er delaktig i flere av våre prosjekter.

Marius Myhrvold i Colt Kommunikasjon sier med andre ord at de og du sammen har besluttet at du skal være med å sette retningslinjene for hvordan kommersielle aktører og bloggere kan samarbeide.

Det fremstår med andre ord som at du også representerer interessene til Colt Kommunikasjon når du nå lanserer bloggplakaten. Legg merke til at at Colt Kommunikasjon ikke snakker om råd og veiledning.

Men skriver: "en fargerik person som kan være med å sette retningslinjene".

Kanskje du kan fortelle oss mer?

Og, er det andre firmaer i "bransjen" du astroturfer for?

Anonym sa...

Hei igjen Anne.

Jeg forsøkte å poste dette hos Thomas, men jeg ser ut til å være utestengt derfra nå. Jeg fikk ihvertfall ikke til å poste dette, prøvde to ganger.

----------------------------------

Tidslinje for astroturfingen:

22/1 - Thomas slutter i Colt Kommunikasjon for å sette opp retningslinjer for bloggere

28/1 - Forbrukerombud Bjørn Erik Thon etterlyser "vær-varsom" plakat for bloggere på NRK

29/1 - Sermo Consulting sier "vær varsom" plakat for bloggere kan være en god ide.

3/2 - Thomas sender første utkast av bloggplakaten til Forbrukerombudet

12/2 - Vinter-OL begynner

13/2 - Thomas publiserer bloggplakaten på sin personlige hjemmeside

16/2 - NRK omtaler "vær-varsom" plakat for bloggere utarbeidet av Thomas Moen og Rafiq Charania

xen sa...

Plakat;
I plaka't m1 (gj ty. fra fr, av plaquer 'bekle, overtrekke') oppslag med reklame el. kunngjøring el. med dekorativt bilde klistre opp, slå opp en p- / stykket er tatt av p-en spilles ikke mer

At du lager en kobling mellomg bloggplakaten og pressens egen plakat er noe du har gjort. At du gjør dette basert på et helt vanlig ord er litt rart.

Som jeg ser ut til å si til mange, så har Thomas sagt at denne bloggplakaten er ikke regler, om man vil følge den eller deler av den er opp til deg. Du er ikke tvunget til å gjøre det og heller blir du ikke straffet for det.

Jeg er litt nyskjerrig på hva du forsøker å gjøre her egentlig? Tror du dette er en slag konspirasjon mot norske bloggere?

Anne sa...

Eg trekker parallell mellom VV-plakten til pressa, og mellom ordet plakat brukt i bloggplakaten. Det har eg gjort rimelig klart. Det kan vere det skuldast min bakgrunn som journalist, heilt sikkert, men denne parallellen vil mange andre også trekke, gitt at både blogg og presse er "medier", om enn to veldig ulike medier.

Eg har forsøkt å belyse mine synspunkt på forslaga, og ser ikkje dette som ein konspirasjon mot norske bloggarar. Så stor makt tillegg eg ikkje Moen. Eg ser meir på det som eit mislykka forsøk på å lage ei form for regelverk,som har endt opp ganske mislykka etter det som ser ut til til å vere dårlig kartlegging eller dårlig kjennskap til bloggverda, eventuelt berre dårlig dømmekraft. Det kan vere aktuelt å ha enkle reglar, men å kalle det "plakat for bloggarar", peikar på at den gjeld for alle, og dette reagarer eg på, gitt det første utkastet. Det reviderte var betre.

Diskusjonen er uansett lærerik og interessant synest eg.

Anonym sa...

Hei xen, du har ikke tenkt å gi deg med trollingen hva? Når jeg ikke lenger får postet hos Thomas følger du meg over hit for å distrahere fra spørsmålene jeg stiller?

Thomas har selv sammenlignet sin plakat med "vær-varsom" plakaten til Norsk Presseforbund.

Sitat fra NRK: kan sammenlignes med pressens 'Vær-varsom'-plakat, sier Moen.

Nei xen, jeg har ikke sagt at dette er noen stor konspirasjon, noen PSYOP planlagt av myndighetene for å regulere oss bloggere eller noe i den retningen.

Jeg påpeker bare at det virker lite sannsynlig at Thomas snakker helt sant når han sier at bloggplakaten er hans eget initiativ.

Jeg tror det er et eller flere av de større PR-byråene som i realiteten har satt i gang initiativet, og at Thomas er "tildelt" rollen som frontfigur av PR-bransjen for at initiativet skal se ut som grasrot.

Håvard B. sa...

i tillegg er "plakaten" dårleg.

ex: "kan ha stor påvirkningskraft, særlig mot unge lesere – Ha alltid dette i tankene!"

= dårleg svada.

Anonym sa...

Jeg er helt enig Anne i at det er uheldig at Thomas kaller det for "plakat", det bringer som du sier assosiasjoner til "vær-varsom" plakaten til Norsk Presseforbund.

Om Colt Kommunikasjon / Sermo Consulting / Bootstrap Marketing lager retningslinjer for seg selv og hvordan de driver business på nett er det ok, men det er ikke ok at Thomas/Bootstrap Marketing lanserer noe som utgir seg for å være en generell "vær-varsom" plakat for bloggere.

Det er ikke PR-bransjens jobb å lage retningslinjer for bloggere flest.

Selv stiller jeg meg negativ til almenngyldige regler for bloggere, blogging bør være like fritt som samtaler mener jeg. Men oversikter med gode råd, tips og veiledning for bloggere tror jeg det er et behov for.

Anonym sa...

Å so moro.Eg kosar meg når eg les om alt som går an å diskutere.Kva med sundt bondevett,passeleg med god etikk og innenfor lovens grenser.Kva dei unge skulle finne på å skrive,er vel foreldra sitt ansvar,så lenge dei er under kriminell lavalder!!!!!!

xen sa...

@Anne: Takk for godt svar. Det er viktig stille spørsmål, det kan jeg ikke argumentere mot; men bloggplakaten er egentlig på lik linje med masse andre "rettningslinjer" vi finner i samfunnet vårt. Jeg synes det er litt ironiskt at noen kommer med noen helt uskyldig og frivillige råd om blogging så går folk helt bananas over det.
Det minner meg litt om vår kjære Jantelov; for våge seg den som skal stikke hodet ut fra flokken.

@Anonym: Litt ironiskt å kalle mine kommenterer trolling, spesielt når kommenteran var rettet mot bare Anne og ikke deg. Enda mer ironiskt er at du ikke vil at noen skal si hva du skal mener eller ikke mene, men her har du mage å be meg tie?
Og det er kanskje en årsak til at du ikke får poste hos Thomas. Det har ikke noe med deg, men dine ville påstander og teorier.

Anonym sa...

xen,

Jeg har bare bedt deg stoppe med trollingen, vil du diskutere fakta er det selvfølgelig noe annet.

22/1 skriver Colt Kommunikasjon:

Sammen har vi kommet frem til at Blogg-Norge trenger en lidenskapelig person som Thomas; en fargerik person som kan være med å sette retningslinjene for hvordan kommersielle aktører og bloggere kan samarbeide.

Åtte virkedager senere, 3/2, sender Thomas første utkast av bloggplakaten til Forbrukerombudet.

Jeg påpeker bare det HELT ÅPENBARE, at Thomas pr 22/1 hadde kommet til enighet med Colt Kommunikasjon om at han skulle slutte i Colt Kommunikasjon for å sette retningslinjer for kommersielle aktører og bloggere.

Jeg tror Colt Kommunikasjon valgte denne løsningen for at Thomas sitt arbeide med å sette retningslinjer for bloggere skulle fremstå som grasrot. Har du noen bedre forklaring kanskje?

At Thomas ivrer etter å kalle retningslinjene for "plakat" tipper jeg er fordi PR-byråene IKKE ønsker retningslinjer som bare regulerer kommersielle bloggere. Hvis kommersielle bloggere tydelig markerte at de drev kommersiellt, ville det jo bli veldig tydelig for forbrukerne hva som foregår. Benytter imidlertid kommersielle og ikke-kommersielle bloggere samme plakat blir distinksjonen mindre.

Anonym sa...

Noen flere fakta:

5/11/09 tiltrer Thomas som partner/medeier i Colt Kommunikasjon. Thomas Moen og Colt er en fantastisk match, og er del av en større strategi i selskapet skriver Colt Kommunikasjon.

11/01/10 er Thomas, partner i Colt Kommunikasjon, i møte med Forbrukerombudet, det diskuteres retningslinjer for kommersielle aktiviteter i sosiale medier.

22/01/10 slutter Thomas i Colt Kommunikasjon for å være med å sette retningslinjene for hvordan kommersielle aktører og bloggere kan samarbeide.

03/02/10 sender Thomas forslag til "vær-varsom" plakat for bloggere til Forbrukerombudet. vil bli lansert på bloggplakaten.no når føste versjon er godkjent skriver Thomas.

xen sa...

@Anonym: Så, ettersom jeg ikke er enig med deg og deler din teori så troller jeg?

Fortsatt så var kommentarene bare rettet mot Anne og ikke deg. Men du fortsetter med å tro at jeg har noen intresse i dine teorier.
Det er derfor jeg sa at det var komiskt at du ber meg tie; når det ikke var deg jeg snakket med.

Det er fint at du viser ditt sanne jeg ivhertfall. Som sagt, du fører krig mot noe du tror er laget for å kontrollere noen, men som ikke har noe med loven å gjøre i det hele tatt; men du har mage til å diktere hva andre sier og be dem tia?
Snakk om å kaste kampesteiner i glasshus.