5. mar. 2010

Kva mat skal ein kjøpe om økologisk ikkje er økologisk?

var det ein kar som spurte om i ein kommentar her på bloggen. Det er eit godt spørsmål. Eg forsøksvis svarer:

Tja, om du ønsker å ete mat som er økologisk per Debio-definisjon, har du ø-merka mat, men dette er og blir tvilsomt, som før påpeika. Då ville eg faktisk berre spart dei ekstra kronene og heller kjøpt konvensjonelt. same shit, different wrapping. Du må nok ut i småskala heimeproduksjon, og knapt nok der, før du finn reelle økoprodukt.

Lat osss ta eit eksempel. Feks er ikkje norske lam definert som økologiske sjølv om dei går på ugjødsla fjellbeite frå mai til langt på høsten, og kun eit par veker på heimebeite kvar vår. Fjellbeiter er ikkje gjødsla med verken kunstgjødsel eller sprøyta med sprøytemidlar. Dette med at norske lam, både øko og konvensjonelle beitar på same fjellbeite heile sommaren, side om side, for så å pakkast i ulik emballasje på hausten i butikken og prisa heilt ulikt, er eit eks på kor firkanta og lite i tråd med "økologiske prinsipp" Debio faktisk er. Dei godkjenner ikkje utmark som økologisk.

Ein brukar generelt lite kraftfor på sau om du samanliknar med feks ku, og når det kjem til hald av sau innandørs går både øko og konvensjonell sau på rister, all den tid det ikkje fungerte å ha økosau på talle pga talle blir svært blaut når sauen blir fora på silofor. Dermed var rister meir hensiktsmessig frå eit dyrevelferdsperspektiv.

Eksempelvis ein villsaubonde eg kjenner. Ho har sauene ute heile året, dei går på ugjødsla øyer ved kysten, men dei vert ikkje solgt som økologiske men som konvensjonelle. Rasen er villsau. Ho er "slow food"-produsent men alle sauene vert slakta som konvensjonelle. Logikken er kvar?

Link Slow food.

Så dette med Debio-økologisk er rett og slett så firkanta og lite hensiktsmessig at ja, kjøp konvensjonell. Spar pengane.