5. mar. 2010

Nynorsk er bissniss.

Av og til må eg sei noko om nynorsk. Idag er nok ein slik dag.

Dette skal eg sei idag:

@RuneMikal nynorsken må bli meir konsekvent. då vil kanskje fleire behalde den. d handler ik om Identitet, men om at ein treng eit redskap

@RuneMikal nynorsk =bissniss, men dette er d mange målfolk som ik forstår. dei trur nynorsk er ein hemsko som du må forlate. dei misforstår

@RuneMikal ja nynorsk er utan tvil noko du som journalist også dreg nytte av å beherske. fleire etterspør tekstar på nynorsk.

@RuneMikal det eg av og til reagerer på, er at målfolk trekk fram NRK-folk som reklame for nynorsk. dei les ofte opp frå bokmålsmanus.

@RuneMikal men dei nektar å ta innover seg problema som folk som skriv nynorsk slit med og som fører til at folk byter til bokmål.

@RuneMikal ja han ha rett ang sos medier. har og snakt m fl nynorskforfattarar som avskyr målrørsla.pga rørsla kastar skuggar over nynorsken

Til slutt skal eg nevne at denne bloggen er med i Nynorsksenterets base med bloggar på nynorsk som vert nytta i undervisning av skuleelevar. Det er godt det finst praktiske folk der ute som forstår å verdsette praktiske nynorskbrukarar, ikkje berre kjefte over at vi faktisk forheld oss til røynda og ikkje til mållagsfantasiar.


Og til slutt, ei bokanbefaling: @RuneMikal denne diktboka må du få med deg: http://bit.ly/cs0mWw . Eg fekk skikkelig Peer Gynt-følelsen. Roar Gulbrandsen leverer solid! Eg skal fortsette å lese på senga i kveld.

God helg.

.