2. sep. 2010

Har ein kronikk på trykk i Firda idag

mot turistargumentet i utbyggingsdebatten. Turistane SKYR IKKJE berørte områder. Det er bullshit. Skal ein vinne kampen om utbygginga, må ein ta i bruk argumentsjon som held vatn.

Tar gjerne imot bevis på det motsette