1. nov. 2010

Brekk er ein klovn, han framstår som ein tosk som fornektar fagkompetanse i sak etter sak.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) benektar notorisk forskning som strir mot hans politiske ønsker. Dette er farlig. Det er farlig når politikk neglisjerer kompetanse, men dette gjer Brekk i så og sei kvar einaste sak. Vi skal ta ein liten kikk på eit par saker

Veterinærforeningen går inn for å stoppe pelsdyrnæringa. Brekk meiner dette er feil. Brekk meiner pels er bra, tvers mot all fagkunnskap og forskning.

Brekk omtaler meg som skribent i Nationen når eg omtaler dyrevelferd og regelverk for hald av økologiske landbruksdyr i Nationen. Brekk benektar verdien av å vere utdanna dyrlege, slik eg no tilfeldigvis er, og han benektar det faktum, eller er neppe klar over, at eg i mine syn er fullt på linje med veterinærforeningen. Ved å sei mot meg, seier han mot fagmiljøa. Kvifor? Fordi han seier mot all fagkompetanse og all forskningskompetanse som strir mot landbrukspolitiske målsetningar.

Brekk benektar forskning som viser at økolandbruk ikkje er betre for miljøet enn konvensjonelt landbruk.

Brekk er ein klovn. Han framstår som ein tosk sett frå faglege ståstader. Eventuelt manglar ein kort sagt fagfolk i LMD som er oppdaterte på fag og forskning. Det kan sjå slik ut. At staten er ein lettvint arbeidsplass, er ei kjent sak, men når det begynner å gå utover fagkunnskapen på den måten som LMD legg for dagen i sak etter sak, med Brekk i spissen, begynner det jo å bli eit demokratisk problem.

Applaus.