1. nov. 2010

Forby pelsdyrnæringa NO! Næringa er uetisk og i seg sjølv eit brot på Lov om dyrevelferd.


For fleire groteske bilder, klikk denne linken hos Nationen. Foto: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge. Norges Veterinæforening vil stoppe pelsdyrnæringa. Les her. Og vil ha tilsynsordning med farmane.

Er pelsdyroppdrett eit brot på Lov om dyrevelferd? Ganske sikkert:

§ 3. Generelt om behandling av dyr
       Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Brota er openbare og groteske. Vi ser dei igjen og igjen. Forby pelsdyr NO.

.