2. apr. 2009

Paneldebatt om feminisme i akademia/politikken

Ikveld kl 19.00 på U1, SV-fakultetet på Blindern.

AnneViken, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter live on stage med innledninger.

Politikk, makt nettverk!
Feminist??

Feminisme i politikk, i akademia, i media.

Over til noko anna, men kanskje noko av det same. Det er ikkje den som fyller symbola med politikk er ikkje dei same som treng frigjering. (Ja, vi snakker hijab-debatt), og eg les Gruvekanari-bloggen, den har eit bra innlegg: er det kvinnefrigjering å fortelle ei kvinne at ho gjer feil valg på feil premisser? Eg siterer:

"En kan diskutere seg fram til hva som er symbolets (denne gangen hijabens) politikk, komme til et svar, og ut fra det konkludere at kvinner som velger [hijab] gjør det fordi de er kontrollert på et nivå utenfor det som oppleves som valg. De vet ikke bedre.

Men jeg trodde at kvinnefrigjøring skulle være et frigjørende prosjekt? Er det bedre at en generell offentlighet mener at det du føler som riktig, er feil, enn at menn sier at du ikke forstår at vi bare passer på deg? Alt blir veldig vanskelig i det en sier at "Du opplever og velger feil". Da klarer jeg ikke å se at det er frigjøring lenger, for hvis valgene dine ikke er uttrykk for hvem du er, hva er da uttrykk for hvem du er? Hvem er det da som vasker hjerner?"