22. jan. 2010

Meiningstyrani

For dei som var tilstades på debattmøtet eller som har fått lest kronikken i BT så ser ein lett at det er Firda si redaksjonelle linje som utløyser spetakkelet og ikkje Viken sine innlegg eller synspunkt i kronikk eller debattmøte.

Les heile Jan Herstad sitt innlegg til Firda her.

Min BT-kronikk her.
Kronikken har hausta mykje positiv respons, unntatt i Firda .
Innlegget frå Førde her.