7. sep. 2010

29 prosent av alle kyr på lausdrift går ute, viser tal

Tala viser derimot ikkje kor lenge dei går ute.

Det kan vere to dagar, ti dagar, to veker, altså langt mindre enn åtte veker. Det betyr at dei tretti prosenta som står på lausdrift, antageligvis får langt mindre beitetid enn åtte veker, som er kravet for båskyr i konvensjonell drift.

Om vi hadde hatt pålegg om åtte vekers utegang for desse, hadde vi kunna også meir sikkert sei at dei går ute tilstrekkelig lenge, men det kan vi altså ikkje per idag.

.