7. sep. 2010

Tine vedgår løgner i sin kampanje og er anmeldt til Forbrukerrådet.

Her skriv Tine: "Et nylig gjennomført forskningsprosjekt i regi av Norges Veterinærhøgskole og UMB viser at 71 prosent av kuene i løsdrift er ute på beite."

I klartekst: 29 prosent av kyr i lausdrift aldri går på beite. Dei står inne i fjøset året rundt, stikk i strid med Tines løgnkampanje.

Tines tal er heilt riktige og eg har bygd min argumentasjon på nettopp dette faktum: ikkje alle norske kyr har 8 vekers sommarferie, slik Tine prøver å lure oss til å tru.

Bra jobba Tine! No kjem fakta på bordet;) Eg er imponert over dykk. Følger spent med.

.