7. sep. 2010

Nye løgner frå Tine

I denne saka på ABC-nyheter hevdar kommunikasjonssjef i Tine, Lars Galtung dette:

- Veterinær Anne Viken skriver i et blogginnlegg at reklamen er misvisende fordi melkekyr og kalver går i samme innhengning?

- Det er nok forskjellig fra gård til gård. Men helt urealistisk er det ikke. Reklamen er et utsnitt av virkeligheten. Det er mange versjoner av den, og denne er den mest sannferdige, sier Galtung.


Dette er ei ny løgn frå Tine. Det er usant at norske kyr som er i melkeproduksjon går med kalv. Dette er nok ei lett tilbakeviseselig løgn, og eg tek meg i å lure på om Galtung kjenner verke realitet eller regelverk. Det er kun ammekyr, ein svært liten andel av melkekyrne, som går med kalvar på beite. Regelen er at kalvar går for seg, og kyr for seg. Dei går ikkje ilag. Det er kjøttfekyr som går ilag med kalvar, og kjøttfe leverer til Gilde, ikkje til Tine. Men dette antar eg at Galtung kanskje er klar over. Eg begynner jo seriøst å lure litt på kompetansen der i gården.

Kalv hos konvensjonelle melkekyr kan ein ta frå mora rett etter fødsel, men medan økologiske kyr kan ha kalven hos seg, eller bør, ha den i minst tre dagar, ifølge regelverket. Deretter lever mor og barn kvar for seg, både i fjøsen og på beitet.

Tine grev i si eiga grav, tillitsmessig. a) Anten lyg dei så det renn, b) ellers veit dei ikkje betre. Der finst faktisk ingen andre alternativ enn desse nevnte to.

Eg samlar alle sitat frå Tine. Ein treng ikkje ein gong bedrive gravejournalistikk, Tine går seg frampå, leverer løgner på rams i media!! Dette underbygger Tines løgner desto meir, dei serverer nye løgner: i kompetanseløysas navn, eller dei lyg med vilje.

Eg notere. Dette er hot stoff;) Denne saka er ein fin prøve for Tine. Maktar dei snakke sant, eller må dei virkelig ty til løgn for å forsvare seg? Om siste er tilfelle, er det spesielt interessant.

Eg har bede Tine dokumentere sine påstander om at det er slik at dei fleste norske melkekyr går ute med kalv, men har i første omgang ikkje fått noko svar. Det er kanskje fordi dokumentasjon ikkje finst. Eg ventar spent.

Reaksjon frå ein bonde på sitatet: "Eg las akkurat det sitatet på abc-nyheiter, og reagerte sterkt på at han seier det er den mest sannferdige historien at kalvane går saman med kyr på beite. Galtung drit seg ut enten fordi han ikkje veit betre eller fordi han ikkje har forstått at det er dumt å fortelje halve sanningar. Dette er ikkje bra verken for Tine eller for oss som leverar mjølk til Tine."

Sitatet finn du i denne debattråden:
.